ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงกง

ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๊ว ณฑลกวางตุ้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านเกิด ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง เมื่อ พ.ศ.1582 สมัยราชวงศ์ซ่ง จากตระกูลลิ้ม เดิมชื่อ หลิงเอ้อ

ครอบครัวของท่านสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการและพุทธศาสนา สอบได้เป็นบัณฑิต ระดับจิ้นซือ (บัณฑิตชั้นเอก) เข้ารับราชการเป็นนายอำเภอ เมื่ออายุ 54 ปี และมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรม เผยแพร่ธรรมะเป็นเวลายาวนานในมณฑลฮกเอี้ยน

เมื่อท่านเจริญอายุได้ 81 ปี ได้ธุดงค์มาถึงอำเภอเตี้ยเอี้ย เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง เข้าจำพรรษา ที่อารามเล่งจั๊วโก๋วยี่ ในปักซัว และต่อมาจึงย้ายไปที่วัดเมี่ยนอันกวน ในตำบลฮั่วเพ่ง ซึ่งมักจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่เป็นเนืองนิจ ทั้งเวลามีพายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาด ภัยแล้ง ซึ่งจะมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ท่านก็เก็บศพเหล่านั้น ไปฝังให้โดยไม่รังเกียจ


ท่านได้ตั้งศาลารักษาโรคที่ริมโขดหินใหญ่ จัดหาอาหารสิ่งของ ให้ผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ท่านได้ชักชวนชาวบ้านและสานุศิษย์ให้ ประกอบกิจกรรมการกุศลกันอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ จริยวัตร แห่งเมตตาธรรมของท่านนั้น ช่วยเหลือทั้งผู้มีชีวิตที่ยากไร้และผู้ตายที่ไร้ญาติ

ท่านเห็นผู้คนข้ามแม่น้ำเหลียงเจียงที่กว้างใหญ่ถึง 300 วา สายน้ำเชี่ยวตลอดปี ทำให้เกิดเรือล่มคนจมน้ำตายเสมอ ท่านจึงได้ก็ชักชวนชาวบ้านบริจาคกำลังกายกำลังทรัพย์ ลงมือสร้างสะพานฮั่วเพ้งให้


จนท่านมรณะภาพลงในปี พ.ศ. 1670 สิริรวมอายุได้ 88 ปี ชาวจีนทางตอนใต้แถบแต้จิ๋วซัวเถา ศรัทธาเลื่อมใสท่านต่อเนื่องกันมา.

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ประวัติโรงพยาบาลหัวเฉียว   ชีวประวัติหลวงปู่ไต้ฮงหรือไต้ฮงกง   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   คณะผู้บริหารโรงพยาบาล   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด