ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Check up Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้บริการตรวจสุขภาพโดยมีการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้หลากหลาย ประหยัด เหมาะสมกับเพศ อายุ และความเสี่ยงของแต่ละท่าน ให้ผู้รับบริการเลือกได้ตามความเหมาะสม ได้แก่
  1. การตรวจสุขภาพประจำปี
  2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือเข้าเรียนหนังสือ
  3. บริการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ ทั้งในและนอกสถานที่

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)

เครื่อง Digital Mammogram & Ultrasound Breast

MRI : เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Check up Center

ชั้น 4 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3473, 3474


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด