ศูนย์ไตเทียม
Hemodialysis Center

ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis Center)

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการตรวจวินิจฉัยเฉพาะทางโรคไต โดยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต พร้อมให้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียมและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูง อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยปัจจุบัน ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดบริการล้างไตด้วยระบบเทคโนโลยีการฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง (Online HDF) ระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด (Ultrapure Water) ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าการฟอกเลือดแบบปกติในระยะยาว

ประโยชน์ของการฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง (Online HDF)

  • สามารถขจัดฟอสเฟตได้มากกว่า สุขภาพกระดูกดีขึ้น
  • ลดอาการคันที่ผิวหนัง
  • ลดการอักเสบของร่างกาย
  • ภาวะโภชนาการดีขึ้น
  • ภาวะโลหิตจางลดลง ไม่อ่อนเพลีย นอนหลับได้ดี
  • การทำงานระบบหัวใจและหลอดเลือดคงที่
  • คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต เพื่อให้การบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มมากขึ้น โดยยึดมั่นในเป้าหมายคือ “การให้บริการฟอกโลหิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม”


ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 และ ชั้น 9 อาคาร 22 ชั้น เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากกว่า 50 เครื่องทุกวัน (ยกเว้นวันอาทิตย์) วันละ 3-4 รอบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไตเทียม โทร. 0- 2223-1351 ต่อ 3800, 3801, 3860, 3861, 3900


  สาระสุขภาพ : การล้างไตด้วยวิธี Online HDF

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์ไตเทียม
Hemodialysis Centerr

ชั้น 8-9 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3800, 3801, 3860, 3861, 3900


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด