ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
New born Referral Center

ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านผดุงครรภ์ มารดาและทารก สามารถเชื่อใจและไว้วางใจให้โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลคุณแม่และเด็ก โดยสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สำหรับทารกแรกเกิดทุกรายจะได้รับการดูแลโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatologist) พร้อมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางด้วยมาตรฐาน HA

ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด ให้บริการรักษาพยาบาลทารกที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ เช่น
 1. การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด
 2. การดูแลทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม)
 3. การดูแลทารกแรกเกิดที่ตรวจพบอาการผิดปกติ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
 4. ทารกแฝด
 5. การรักษาทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
 6. การรักษาและดูแลทารกแรกเกิดทั้งในโรงพยาบาลและที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
 7. การรักษาและดูแลทารกที่มีโรคแทรกซ้อน
 8. การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด และทารกในสภาวะวิกฤต
 9. มีกุมารแพทย์เฉพาะทางประจำหอทารกแรกเกิด
 10. มีบริการแนะนำคุณแม่ในการให้นมบุตร
รองรับด้วยหอผู้ป่วยไอซียูทารกแรกเกิดที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (high frequency oscillator ventilation : HFQV) สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้มีการแยกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น
 2. เครื่องช่วยหายใจ
 3. เครื่องตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ
 4. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ
 5. ตู้อบสำหรับเคลื่อนย้ายทารก พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ
 6. เครื่องให้ความอบอุ่นทารกที่สามารถชั่งน้ำหนัก โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายทารก
 7. เครื่องส่องไฟทารกแรกเกิดตัวเหลืองด้วยหลอดไฟ LED
 8. เครื่องตรวจค่าก๊าซในเลือด
 9. ชุดอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับทารก
 10. ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกและปรับอุณหภูมิร่างกาย
 11. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

เครื่องส่องไฟทารกแรกเกิดตัวเหลือง
ด้วยหลอดไฟ LED

เครื่องให้ความอบอุ่นทารก

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกที่สามารถชั่งน้ำหนัก
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายทารก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
New born Referral Center

ชั้น 6 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3600, 3601


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด