ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopedic Center

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น โดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งแบบเปิดและส่องกล้อง

บริการตรวจวินิจฉัยและมีเทคโนโลยีการผ่าตัดขั้นสูงด้วยกล้อง
 1. ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
 2. ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 3. ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เช่น การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 4. รักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ
 5. ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 6. ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ – เท้า
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
 1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Knee Replacement Surgery)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว (Unicompartmental Knee Arthroplasty : UKA)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Raplacement : TKR)
 2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement : THR)
และด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนา ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลดการเสียเลือดและฟื้นตัวเร็วมาก

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์นำร่อง

ห้องผ่าตัด พร้อมเครื่อง Fluoroscopy เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด

เครื่องรักษาภาวะเอ็นอักเสบเรื้อรัง ด้วยคลื่นความถี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่าตัด

การรักษาโรคกระดูกสันหลัง

ผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลังและเส้นประสาท ผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลังหรือปวดคอ การรักษาเริ่มจากการรักษาแบบประคับประคองอาการ จนถึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยแพทย์และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม

รองรับด้วยห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือภายในห้องผ่าตัดที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง Fluoroscopy เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมุมมองในการผ่าตัดให้ชัดเจนขึ้น


การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่นกีฬา หากเกิดการบาดเจ็บ เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาพร้อมให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเล่นกีฬา ใช้ชีวิตได้ตามปกติ ด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก ซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ เพื่อรักษาเอ็นข้อไหล่ฉีกขาด เอ็นไขว้หน้าเข่าฉีก


การผ่าตัดขั้นสูงด้วยกล้อง

รักษาโรคทางกระดูก ข้อ เส้นเอ็น
และกล้ามเนื้อ

รักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา


  สาระสุขภาพ : ผ่าเปลี่ยนข้อเข่า แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ   สาระสุขภาพ : โรคกระดูกสันหลัง   แพ็กเกจฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า อีกทางเลือกของการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด..  แพ็คเกจเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopedics Center

ชั้น 3 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3300


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด