ศูนย์รังสีวิทยา
Radiology Center

ศูนย์รังสีวิทยา โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการถ่ายภาพรังสีแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่ทันสมัย ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจทางรังสีตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงตติยภูมิ

ศูนย์รังสีวิทยา โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะด้าน รวมทั้งทีมนักรังสีการแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญการด้านวิชาชีพโดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีและการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เครื่องมือทางการแพทย์ที่ศูนย์รังสีวิทยาใช้ในการให้บริการเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งจะสามารถรองรับการบริการ ที่มีจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แพทย์ทุกหน่วยบริการสามารถดูภาพเอกซเรย์ผ่านระบบดิจิทัลทางจอมอนิเตอร์ได้ทันที ไม่ต้องให้ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่เดินถือฟิล์มเอกซเรย์ไปหาแพทย์

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
 1. ให้บริการถ่ายภาพรังสีทั่วไปและตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan – 160 slides) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ให้บริการถ่ายภาพรังสีพร้อมอ่านผลและการตรวจพิเศษ เช่น Mammogram Ultrasound IVP Fluoroscopy และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
 3. ให้บริการเครื่อง Portable Ultrasound สำหรับแพทย์เจ้าของไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ให้บริการด้านรังสีร่วมรักษา

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 160 - Slices)

เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI - Magnetic Resonance Imaging)

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำมีมาตรฐาน
 1. เอกซเรย์ทั่วไป (General x – ray)
  • เป็นการตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล สามารถเอกซเรย์ได้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด กระดูกแขน ขา เป็นต้น
 2. เอกซเรย์ส่องตรวจ (Fluoroscope)
  • เป็นการตรวจทางรังสีที่เห็นการเคลื่อนไหว เหมาะแก่การตรวจระบบทางเดินอาหาร เช่น การกลืนแป้งหรือสวนแป้ง, การตรวจมดลูกและท่อนำไข่ในภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น
 3. เอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
  • เป็นการตรวจหาความผิดปกติของเต้านม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก จะทำการตรวจร่วมกับเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)
 4. เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan – 160 slides)
  • เป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถสร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง 3 มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงในการแปลงสัญญาณภาพ สามารถตรวจอวัยวะได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย เช่น สมอง ทรวงอกและปอด ช่องท้อง กระดูกสันหลัง แขนขา ฯลฯ รวมทั้งสามารถตรวจเส้นเลือด เช่น เส้นเลือดที่หัวใจ สมอง คอ ปอด แขนขา ฯลฯ
 5. เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  • เป็นการตรวจทางการแพทย์โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กและวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้เห็นภาพอวัยวะภายในของร่างกายที่มีความคมชัด โดยเฉพาะการตรวจสมอง กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมถึงอวัยวะในช่องท้อง เช่น ตับ ไต มดลูก เป็นต้น

เอกซเรย์ส่องตรวจ (Fluoroscope)

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

การให้บริการด้านรังสีร่วมรักษา (Intervention)

1. Vascular : การสวนเส้นเลือด

 1. การวินิจฉัย ได้แก่
  • Angiogram : การสวนเส้นเลือดแดง
  • Venogram : การสวนเส้นเลือดดำ
 2. การรักษา ได้แก่
  • TACE : การรักษาโรคมะเร็งตับ
  • Embolization : การอุดเส้นเลือดที่ขาด หรือเพื่อลดขนาดก้อน เนื้องอกก่อนผ่าตัด
  • Sclerotherapy : การรักษาเส้นเลือดที่ผิดปกติ (AVM)
  • Venoplasty : การขยายเส้นเลือดที่อุดตันในผู้ป่วยฟอกไต

2. Non-vascular : การตรวจวินิจฉัย หรือ รักษาที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือด

 1. การวินิจฉัย ได้แก่
  • Image-guided biopsy : การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ Ultrasound หรือ CT scan เป็นตัวช่วยกำหนดตำแหน่ง เช่น ก้อนเนื้อที่เต้านม ตับ ไต ปอด ก้อนเนื้อในทรวงอก หรือในช่องท้อง เป็นต้น
  • Image-guided aspiration : การเจาะดูดเซลล์หรือฝีหนองโดยใช้ Ultrasound หรือ CT scan เป็นตัวช่วย กำหนดตำแหน่ง เช่น ต่อมธัยรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ฝีที่ตับ น้ำในข้อ ถุงน้ำหรือฝีหนองที่ตำแหน่งต่างๆ เป็นต้น
 2. การรักษา ได้แก่
  • Percutaneous biliary drainage (PTBD) : การใส่ท่อระบายน้ำดีในกรณีท่อน้ำดีอุดตัน
  • Percutaneous nephrostomy (PCN) : การใส่ท่อที่ไตเพื่อระบายน้ำปัสสาวะ กรณีท่อไตส่วนล่างอุดตันจากนิ่ว หรือก้อนมะเร็งกดทับ
  • Percutaneous drainage (PCD) : การใส่ท่อระบายน้ำหรือหนอง
  • Radiofrequency ablation (RFA) : การรักษาโรคมะเร็งตับด้วยการจี้เข็มความร้อนโดยใช้เข็มพิเศษ (RF needle หรือ Microwave needle)

  เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI   เทคโนโลยีชั้นสูง..วินิจฉัยโรคด้วย 160 Slices CT Scan สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์รังสีวิทยา
Radiology Center

ชั้น 3 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3399


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด