คลินิกเด็กฟันสวย
Children Dental Clinic

คลินิกเด็กฟันสวย โรงพยาบาลหัวเฉียว
ตรวจสุขภาพฟันเด็ก เคลือบฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน การรักษารากฟันเด็ก ครอบฟันเทวดา ครอบฟันนางฟ้า จัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก และเฉพาะทางด้านจัดฟัน


การรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

การตรวจฟัน เด็กควรพบทันตแพทย์ครั้งแรก เมื่อฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก หรืออย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 1 ขวบปีแรก เพื่อทำการตรวจฟันพร้อมทั้งรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ในการดูแลฟันเด็ก

การเอ็กซเรย์ฟันน้ำนมเพื่อตรวจซอกฟันผุ เมื่อฟันกรามน้ำนมอยู่ในลักษณะประชิดกัน (ฟันติดกันแน่น) การตรวจด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว ของทันตแพทย์อาจไม่เพียงพอที่จะค้นพบฟันผุด้านประชิดฟันได้ จึงต้องเอ็กซเรย์บริเวณซอกฟันเพื่อตรวจหาฟันผุทุก 6 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ทำในเด็กอายุ 3-4 ขวบขึ้นไป

การเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ เด็กๆ ควรได้รับการตรวจฟันทุก 6 เดือน พร้อมทั้ังได้รับการเคลือบฟลูอไรด์จากทันตแพทย์ ซึ่งอาจจะได้รับในรูปแบบฟลูออไรด์วานิชหรือรูปแบบฟลูออไรด์เจล เพื่อลดการเกิดฟันผุ โดยฟลูออไรด์กระตุ้นการสะสมของแร่ธาตุและยับยั้งการละลายตัวของแร่ธาตุบนผิวฟัน (ฟันผุเป็นการละลายตัวของแร่ธาตุออกจากผิวฟัน)

การเคลือบหลุมร่องฟัน

การอุดฟัน

การครอบฟันเด็ก
(ครอบฟันเทวดา ครอบฟันนางฟ้า)


การเคลือบหลุมร่องฟัน ในฟันกรามที่มีหลุมร่องลึกจะเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุได้ง่าย ดังนั้ันจึงมีการใช้สารผนึกเรซินยาแนว หลุมร่องให้ตื้นขึ้นเพื่อลดการกักเก็บของคราบจุลินทรีย์ ควรทำในฟันกรามแท้ หรือฟันกรามน้ำนมที่มีหลุมร่องลึก

การอุดฟัน เมื่อฟันผุเริ่มแรกผิวฟันมีลักษณะเป็นฝ้าขาวขุ่น อาจยังไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องอุดฟันในระยะนี้ แต่ควรดูแลทำความสะอาดฟันให้ดีขึ้น หากต่อไปผิวฟันมีลักษณะเป็นโพรงหรือเป็นหลุม เป็นรู (เครื่องมือตรวจฟันขอทันตแพทย์เขี่ยติด) ควรได้รับการอุดฟันทันที โดยทันตแพทย์กรอฟันส่วนที่ผุทิ้งและอุดด้วยวัสดุแข็งแรง ปลอดภัยตกแต่งให้ใช้งานได้เหมือนฟันปกติ

การรักษารากฟันเด็ก (รากฟันน้ำนม) ในฟันที่ผุลึกถีงโพรงประสาทฟัน เด็กอาจมีอาการปวดกลางคืน หรือมีอาการปวดเป็นเวลานานเมื่อมีเศษอาหารติด หรือฟันที่มีเหงือกบวมเป็นหนอง สามารถทำการรักษาเก็บฟันเอาไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องถอนฟันเสมอไป ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีฟันไว้สำหรับบดเคี้ยวอาหาร เก็บพื้นที่ไว้ให้ฟันแท้และรอฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ฟันน้ำนมซี่นั้นๆ ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์ทำการรักษารากฟันเด็กพร้อมทำการครอบฟัน ใช้เวลาประมาณ 1-2 ครั้ง

การรักษารากฟันเด็ก (รากฟันน้ำนม)

การใส่เครื่องมือกันที่
(กันช่องว่าง, กันฟันล้ม)

การใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้


การครอบฟันเด็ก (ครอบฟันเทวดา ครอบฟันนางฟ้า)

ฟันที่ผุที่มีขนาดกว้างใหญ่ หากทำการอุดฟันวัสดุอุดฟันจะแตกหักหลุดง่าย หรือในฟันที่ได้รับการรักษารากฟันน้ำนมมานั้น ตัวฟันจะมีความเปราะบางแตกง่าย ทันตแพทย์จะพิจารณาทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานของตัวฟัน และฟันสามารถใช้งานได้เหมือนฟันน้ำนมปกติ

การใส่เครื่องมือกันที่ (กันช่องว่าง, กันฟันล้ม ฟันน้ำนมที่มีปัญหาจนไม่สามารถอุดฟันหรือรักษารากฟันเก็บเอาไว้ได้ เช่น ฟันผุที่เหลือแต่รากฟัน ฟันที่เป็นหนองขนาดใหญ่บริเวณปลายรากฟันมีความจำเป็นต้องถอนออก ในขณะที่เด็กอายุน้อยๆ ซึ่งต้องรอระยะเวลาที่ฟันแท้ขึ้นเป็นระยะเวลานาน ทันตแพทย์จะพิจารณาใส่เครื่องมือกันฟันล้ม เพื่อกันพื้นที่เก็บไว้สำหรับฟันแท้ที่อยู่ข้างใต้ขึ้น (โดยไม่ให้ฟันซี่อื่นเบียดเข้ามาในช่องว่างตำแหน่งฟันที่ถูกถอนไป) เป็นการป้องกันปัญหาฟันแท้ตำแหน่งใต้ฟันน้ำนมที่ถูกถอนไป ขึ้นไม่ได้หรือเกิดปัญหาฟันแท้ขึ้นซ้อนเก

การใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ในเด็กที่มีปัญหาการเรียงตัวเพียงเล็กน้อย เช่น ฟันสบคร่อม 1-2 ซีจะได้รับการพิจารณา ให้ใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ในระยะชุดฟันผสม (มีทั้งฟันแท้และฟันน้ำนมช่วงอายุ 6-12 ปี) โดยเด็กจะต้องให้ความร่วมมือในการถอด-ใส่เครื่องมือชนิดนี้ และต้องรู้จักรักษาความสะอาดฟันเป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกเด็กฟันสวย
Children Dental Clinic
ชั้น 4 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3469, 3470


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด