คลินิกอายุรกรรม
Medicine Clinic

คลินิกอายุรกรรม, รพ.หัวเฉียว, โรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้บริการตรวจรักษาอย่างครบครัน โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาต่างๆ และเครื่องมืออันทันสมัย พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง

บริการรักษาโรคทางอายุกรรม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ อาทิ
 • โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน
 • โรคมะเร็ง
 • โรคข้อและภูมิคุ้มกัน
 • จิตแพทย์
 • โรคระบบประสาทและสมอง
 • โรคระบบทางเดินหายใจ
 • โรคเลือด
 • โรคไต
 • โรคผิวหนัง
การรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น
 • การฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ (CAG)
 • การขยายเส้นเลือดหัวใจโดยวิธีบอลลูน หรือใส่ Stent (PCI)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหลอดเลือดแดงหัวใจ โดยใช้หลอดเลือดดำทดแทน (CABG)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นหัวใจ
 • การวางเครื่องกระตุ้นหัวใจ Pace Maker
 • การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) ใช้ตรวจจากหลอดอาหารถึงลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อตรวจดูการอักเสบ แผล กรดไหลย้อน มะเร็ง เป็นต้น
 • การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscope) ใช้ตรวจทวารหนักถึงลำไส้เล็กส่วนปลาย เพื่อตรวจดูมะเร็ง ถ่ายเหลวเรื้อรัง วัณโรคลำไส้ เป็นต้น
 • การตรวจท่อน้ำดีโดยการฉีดสี (ERCP) เพื่อตรวจดูนิ่วในท่อน้ำดี นิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ มะเร็งในท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน เป็นต้น
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีศูนย์ไตเทียม มีเครื่องฟอกไตบริการถึง 55 เครื่อง
 • ด้วยระบบการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน น้ำท่วมปอดรุนแรง เกลือแร่ผิดปกติรุนแรง หรือได้รับสารพิษ
 • การตรวจส่องกล้องทางปอด (Bronchoscope) เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพของปอด เช่น มะเร็งปอด มีวัตถุตกค้างในหลอดลม ปอดอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)

เครื่องตรวจวิเคราะห์สมรรถภาพ
ของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (CAVI)

MRI : เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


  สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งตับ   สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งปอด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกอายุรกรรม
Medicine Clinic

ชั้น 4 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3460, 3461


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด