คลินิกสูตินรีเวช
Women Clinic

คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง

 1. บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อและป้องกันโรคของสตรี
 2. บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ด้วยโปรแกรมคลอดบุตรเหมาจ่าย
 3. บริการรักษาโรคและผ่าตัดทางนรีเวช
 4. ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี
 5. ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
 6. ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานของคู่สมรส
 7. ให้คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
พร้อมด้วยคลินิกพิเศษและบริการพิเศษเพื่อคุณและครอบครัว
 1. คลินิกผู้มีบุตรยาก
 2. คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์
 3. คลินิกตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์
 4. คลินิกวางแผนครอบครัว
 5. กิจกรรมทัวร์ห้องคลอด

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

พื้นที่บริการสะอาดและสะดวกสบาย

ห้องคลอดและห้องผ่าตัด สะอาด ปลอดภัย


คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและผ่าตัดทางนรีเวชสำหรับสุภาพสตรี สามารถนัดหมายพบแพทย์ได้ที่ 0-2223-1351 ต่อ 3230

  สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งรังไข่   สาระสุขภาพ : ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกมดลูก   แพ็คเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก   แพ็คเกจตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีตรวจแบบ Liquid Prep   แพ็คเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกสูตินรีเวช
Women Clinic

ชั้น 2 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3230, 3232


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด