โรคมะเร็งปอด

มะเร็งลำไส้ใหญ่, ศูนย์ศัลยกรรม, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว
มะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นอีกหนึ่งโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง โดยสาเหตุเกิดมาจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งจะตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อมีการขยายตัวของเซลล์ และเซลล์มีการแพร่กระจายตัวออกเป็นวงกว้างไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ แต่มีปัจจัยบางประการที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด เช่น การสูบบุหรี่ การได้รับสารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด โดยมะเร็งปอด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่


  • มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer) เป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพบได้ 10 – 15% ทั้งนี้การรักษาชนิดนี้ส่วนมากรักษาด้วยการใช้ยาหรือฉายรังสี
  • มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung cancer) เป็นการแพร่กระจายของเซลล์ที่ช้ากว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก โดยมะเร็งชนิดนี้พบได้ประมาณ 85 – 90% สามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัด

มะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการใดๆ แต่หากโรคนั้นลุกลามเพิ่มมากขึ้น ร่ายกายจะแสดงสัญญาณ บ่งบอกถึงร่างกายที่ผิดปกติ เช่น ไอเรื้อรัง หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลาไอมีเลือดปน เสียงแหบ พบการติดเชื้อในปอดบ่อยๆ


ทั้งนี้การรักษามะเร็งปอดในปัจจุบันนั้นสามารถรักษาได้หลากหลายวิธี ทั้งพบแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาตำแหน่ง ขนาด และระยะของเซลล์มะเร็ง การผ่าตัดเพื่อผ่าเอาก้อนมะเร็งออก การฉายรังสีเพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็ง การให้ยาเคมีบำบัดเพื่อกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ทั่วร่างกาย หากหลังการรักษาผู้ป่วยควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำและป้องกันการเกิดมะเร็งที่อวัยวะอื่น

  สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งตับ   สาระสุขภาพ : โรคมะเร็งปอด   คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด