ทดแทนฟันธรรมชาติ..
ด้วยรากเทียม

ทดแทนฟันธรรมชาติ..ด้วยรากเทียม, ศูนย์จักษุ, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว
ทดแทนฟันธรรมชาติ..ด้วยรากเทียม

โดยปกติผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่ฟันปลอมเพื่อใช้งานหรือบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งมีทั้งแบบถอดได้และติดแน่น รวมถึงการฝังรากเทียม ซึ่งในปัจจุบันหลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า ทันตกรรมรากเทียม แต่มีน้อยคนที่จะเข้าใจถึงวิธีการรักษาที่แท้จริง

การทำรากเทียมถือเป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาในกรณีที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปและต้องการใส่ฟันเพื่อทดแทนซึ่ง “รากเทียม”หรือ “รากฟันเทียม” คือ รากฟันที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุไททาเนียม เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยส่วนของตัวรากเทียมจะยึดอยู่กับกระดูกขากรรไกรและมีส่วนครอบฟันหรือฟันเทียมชนิดถอดได้ สวมทับ ซึ่งจะใช้งานได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติ เพราะแรงบดเคี้ยวจะกระจายลงบนกระดูกขากรรไกรคล้ายฟันธรรมชาติ


ช่วงอายุที่เหมาะสมในการฝังรากเทียม คือ ช่วงที่กระดูกขากรรไกรหยุดการเติบโตแล้ว ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างก็ไม่ควรทำ เช่น โรคเลือดเพราะต้องมีการผ่าตัด มีบาดแผล เลือดออก หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิต้านทาน เพราะรากฟันเทียมเป็นอวัยวะเทียม อาจจะมีปัญหาติดเชื้อได้ง่าย


เทคโนโลยีการทำรากเทียม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นั่นก็คือการฝังรากเทียมโดยอาศัยเทคโนโลยี Digital 3D X-Ray ที่มีความละเอียดสูง ทำให้มองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย Digital 3D X-Ray มีข้อดีหลายอย่าง ช่วยให้เห็นอวัยวะสำคัญในลักษณะ 3 มิติ สามารถวัดขนาดทางกระดูก เพื่อสร้างแบบจำลองการวางตำแหน่งของรากเทียม เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับรากเทียมแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำการผ่าตัดได้แม่นยำตรงตำแหน่งและรับรู้ถึงรายละเอียดของกระดูก เพื่อให้การรักษาเห็นผลชัดเจนและผิดพลาดน้อยที่สุด

การดูแลรักษารากเทียม สามารถดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากได้เหมือนฟันธรรมชาติทั่วไป โดยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน และสามารถทำความสะอาดเป็นพิเศษบริเวณที่ทำการปลูกรากเทียมและบริเวณเหงือกโดยรอบ ด้วยแปรงขัดที่มีลักษณะพิเศษ ขนาดเล็กและควรเข้ารับการตรวจช่องปากกับทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน  สาระสุขภาพ : ทดแทนฟันธรรมชาติ..ด้วยรากเทียม   สาระสุขภาพ : ทันตกรรมรากเทียม   แพ็กเกจบริการฟอกสีฟัน ZOOM & Home Bleaching   แพ็กเกจจัดฟันแบบใส Invisalign   การดูแลและรักษาโรคในช่องปาก

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด