อาการหูตึง..ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

อาการหูตึง, หูตึง, นพ.ทวีศักดิ์ นำธวัช, โสต ศอ นาสิกแพทย์, คลินิกหู คอ จมูก,  โรงพยาบาลหัวเฉียว,สาระสุขภาพ,
อาการหูตึง.. ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

อาการหูตึง เป็นภาวะที่มีปัญหาทางการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยอาจเกิดขึ้นช้าๆ หรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากหลายสาเหตุ และส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก

หูตึงอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจทำให้เซลล์ประสาทหูชั้นในได้รับความเสียหายจากการฟังเสียงนั้นต่อเนื่องเป็นเวลานาน การมีโรคหรือภาวะเจ็บป่วย น้ำในหูไม่เท่ากัน ติดเชื้อที่หู แก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน และหูชั้นในเสื่อม เนื่องจากอายุเพิ่มมากขึ้น

อาการของหูตึง อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวรได้ โดยลักษณะอาการ เช่น มักขอให้ผู้อื่นพูดซ้ำๆ ช้าๆ และดังๆ เพราะคิดว่าคนอื่นพูดพึมพำหรือพูดไม่ชัดพอ และมีปัญหาด้านการได้ยิน การเอามือป้องหูหรือต้องโน้มตัวไปใกล้ๆ ต้นเสียง

การรักษาอาการหูตึง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือทันที เพราะภาวะแทรกซ้อนของอาการหูตึง อาจส่งผลเสียเกี่ยวกับสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของผู้ป่วย โดยอาจทำให้มีปัญหาในการเข้าใจผู้อื่น และผู้ป่วยบางรายอาจเกิดความเครียด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่หูตึง คนรอบข้างจึงควรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความจำเป็นในการตรวจรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและกลับมามีความมั่นใจในการพูดคุยอีกครั้ง


ด้วยความปรารถนาดีจาก.. นพ.ทวีศักดิ์ นำธวัช
โสต ศอ นาสิกแพทย์ | คลินิกหู คอ จมูก | โรงพยาบาลหัวเฉียว


  คลินิกหู คอ จมูก  |  โรงพยาบาลหัวเฉียว   สาระสุขภาพ : ไซนัสอักเสบ

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด