รากเทียม

รากฟันเทียม, ศูนย์ทันตกรรม, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว
รากเทียม

รากเทียม หรือรากฟันเทียม คือรากฟันที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุไททาเนียม มีรูปร่างคล้ายกับรากฟัน เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยส่วนของตัวรากเทียมจะยึดอยู่กับกระดูกขากรรไกร และมีส่วนครอบฟันหรือฟันเทียมชนิดถอดได้สวมทับ สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม :

  1. ตรวจสภาพช่องปาก ด้วยการ X-Ray ฟัน เพื่อประเมินสภาพของบริเวณที่จะฝังรากเทียมและวางแผนการรักษา เพื่อเตรียมช่องปากก่อนการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม
  2. การผ่าตัดฝังตัวรากเทียม และติดตามผลหลังการผ่าตัด โดยจะต้องรอให้ตัวรากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรให้สมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลานานหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณสมบัติของรากเทียมที่ใช้งาน
  3. การทำครอบฟันหรือฟันเทียม โดยใส่แกนพิมพ์ฟันและพิมพ์ปาก เพื่อทำตัวครอบฟัน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 - 10 วัน
  4. การติดครอบฟันหรือฟันเทียมบนรากเทียม โดยการใส่แกนตัวจริงและครอบฟันตัวจริง และปรับให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม :

  • ทดแทนฟันที่สูญเสียไปได้โดยไม่ทำลายเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าการใส่ฟันชนิดอื่น
  • ด้วยฟันที่สวยงามช่วยเพิ่มความมั่นใจ และส่งเสริมบุคลิกภาพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • มีความคงทนและอายุการใช้งานนานกว่าการใส่ฟันชนิดอื่น
  • เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในช่องปากที่ดี

การดูแลรักษารากฟันเทียม : เหมือนกับการดูแลรักษาฟันธรรมชาติโดยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันหรือน้ำยาบ้วนปาก และเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำทุก 6 เดือน


เทคโนโลยีการทำรากเทียม ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นั่นก็คือการฝังรากเทียมโดยอาศัยเทคโนโลยี Digital 3D X-Ray ที่มีความละเอียดสูง ทำให้มองเห็นความหนาแน่นและปริมาณกระดูกได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยในการวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้องและช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย Digital 3D X-Ray มีข้อดีหลายอย่าง ช่วยในการมองเห็นแกนกลาง ภาพรวมทั้งหมด และแบบจำลองการวางตำแหน่งของรากเทียม เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกับรากเทียมแม่นยำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำการผ่าตัดได้แม่นยำตรงตำแหน่งและรับรู้ถึงรายละเอียดของกระดูก เพื่อให้การรักษาเห็นผลชัดเจนและผิดพลาดน้อยที่สุด


ด้วยความปรารถนาดีจาก.. ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว


  แพ็กเกจจัดฟันแบบใส Invisalign   แพ็กเกจบริการฟอกสีฟัน ZOOM & Home Bleaching   การดูแลและรักษาโรคในช่องปาก   ศูนย์ทันตกรรม

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด