การล้างไตด้วยวิธี Online HDF

การล้างไตด้วยวิธี Online HDF, ศูนย์ไตเทียม, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว
การล้างไตด้วยวิธี Online HDF

การล้างไตด้วยวิธี Online Hemodiafiltration (Online HDF) คือ เทคโนโลยีการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้น ด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการแพร่ (Diffusion) และกระบวนการพา (Convection) สามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้ โดยใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบน้ำบริสุทธิ์สูงระดับ Ultrapure water ช่วยลดการติดเชื้อและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวขึ้น


การล้างไตด้วยวิธี Online HDF เป็นการเพิ่มวิธี Convection เข้าไปในการขจัดของเสีย ซึ่งใช้น้ำเป็นตัวนำของเสียออกจากร่างกาย โดยการใช้แรงดันผลักสารน้ำในเลือดทิ้ง และเมื่อมีการผลักสารน้ำทิ้ง ของเสียที่อยู่ในสารน้ำย่อมถูกขจัดออกไปด้วย จึงจำเป็นต้องมีการเติมสารน้ำและเกลือแร่บริสุทธิ์ทดแทนเข้าไปตลอดช่วงที่ทำการล้างไต เพื่อให้ร่างกายมีสารน้ำและเกลือแร่อยู่ในภาวะที่สมดุลเป็นปกติ


ข้อดีของการล้างไตแบบ Online HDF:

  • ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเทียบกับการฟอกเลือดแบบธรรมดา
  • ลดการเกิดความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือด
  • สามารถขจัดของเสีย เช่น ฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดอาการคันตามผิวหนัง และลดภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดจากฟอสฟอรัสในเลือดสูงได้
  • ภาวะโลหิตจางดีขึ้น ลดการฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้
  • ลดการเกิดการอักเสบของร่างกายได้มากกว่าการฟอกเลือดแบบธรรมดา
  • ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผิวขาวขึ้น ไม่ดำคล้ำ

ข้อด้อยของการล้างไตแบบ Online HDF :

  • ต้องใช้เครื่องไตเทียมรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อความปลอดภัยในการรักษา จึงมีค่าบริการที่สูงกว่าปกติ
  • ต้องอาศัยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้เครื่องไตเทียม
  • ต้องใช้ระบบน้ำที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์สูง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำอย่างใกล้ชิด

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดบริการล้างไตด้วยระบบด้วยเทคโนโลยีการฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง Online HDF โดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคไต เพื่อให้การบริการและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มมากขึ้น โดยยึดมั่นในเป้าหมายคือ “การให้บริการฟอกโลหิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม”


ด้วยความปรารถนาดีจาก.. ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว


  ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด