ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย, คลืนิกเด็ก, ศูนย์แม่และเด็ก, โรงพยาบาลหัวเฉียว, รพ.หัวเฉียว
ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

คือ สภาวะที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ (Precocious Puberty) จะพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 8-20 เท่า โดยปกติเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยสาวเร็วกว่าเด็กผู้ชาย 1-2 ปี ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุประมาณ 8-13 ปี ส่วนเด็กผู้ชายจะเข้าสู่วัยหนุ่มเมื่ออายุประมาณ 9-14 ปี แต่หากในเด็กผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงของเต้านมก่อนอายุ 8 ปีหรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9-9.5 ปี และในเด็กผู้ชายมีการขยายตัวของอวัยวะเพศและลูกอัณฑะ มีขนหัวหน่าว เป็นสิว มีหนวด กลิ่นตัว หรือเสียงแตกก่อนอายุ 9 ปี จัดว่ามีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย


สาเหตุที่ทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

1. ส่วนใหญ่มักไม่ทราบสาเหตุชัดเจน

2. ส่วนน้อยอาจเกิดจาก

 • พยาธิสภาพในสมอง เช่น ก้อนเนื้องอก สมองเคยขาดออกซิเจน หรือเคยได้รับการฉายรังสี
 • พยาธิสภาพในต่อมเพศ เช่น เนื้องอกหรือถุงน้ำในรังไข่ ที่มีการสร้างฮอร์โมนเพศผิดปกติ

3. ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลเช่น

 • กรรมพันธุ์ หากพ่อแม่มีประวัติเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็ว เช่น แม่มีประจำเดือนเร็ว พ่อเสียงแตกหรือมีหนวดเร็วกว่าเพื่อน ลูกก็อาจจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วได้
 • สิ่งแวดล้อม การได้รับสารหรืออาหารต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่มีฮอร์โมนปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะเอสโตรเจนสังเคราะห์หรือสารที่ออกฤทธิ์เสมือนเอสโตรเจน สามารถทำให้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวได้เร็วขึ้น
 • ภาวะโภชนาการ เด็กที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารทอด อาหารไขมันสูง อาหารจานด่วน

การเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ส่งผลกระทบอะไรบ้าง

 • ด้านร่างกาย การที่เด็กมีฮอร์โมนเพศเร็วกว่าปกติ จะทำให้เด็กสูงเร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน แต่ส่งผลให้อายุกระดูกล้ำกว่าอายุจริง แผ่นการเจริญเติบโต (growth plate) ปิดเร็ว และหยุดการเจริญเติบโตเร็ว ซึ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตในวัยเด็กจะสั้นลงกว่าเด็กปกติ ส่งผลให้เตี้ยเมื่อเป็นผู้ใหญ่
 • ด้านจิตใจ
  • ในเด็กผู้หญิงเมื่อสรีระร่างกายภายนอกเป็นสาว ในขณะที่จิตใจยังเป็นเด็ก ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างร่างกายและจิตใจ บางรายอาจมีอารมณ์แปรปรวนและรุนแรงขึ้นรวมถึงในบางรายอาจมีปัญหาเรื่องของการดูแลประจำเดือน ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียน
  • ในเด็กผู้ชาย เนื่องจากฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติ อาจนำไปสู่การมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง และมีอารมณ์ทางเพศ

การวินิจฉัย นอกเหนือจากการตรวจร่างกายแล้วยังมีการตรวจเพิ่มเติม ดังนี้

 1. X-ray เพื่อตรวจอายุกระดูก เนื่องจากการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยทำให้อายุกระดูกมากกว่าอายุจริง แพทย์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการรักษา
 2. ตรวจวัดฮอร์โมน แพทย์จะตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย รวมถึงในบางรายต้องทำการทดสอบฮอร์โมนเพิ่มเติม
 3. ตรวจอัลตราซาวน์รังไข่และมดลูกหรือการทำ MRI สมอง ในกรณีที่แพทย์สงสัยสาเหตุการเข้าสู่วัยสาวเร็วจากสาเหตุอื่นๆ การตรวจอัลตราซาวน์รังไข่และมดลูกจะช่วยบอกสาเหตุ เช่น ถุงน้ำในรังไข่ได้

การป้องกันและรักษา

สามารถทำได้โดยการควบคุมน้ำหนักของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การรับประทานอาหารตามโภชนาการที่เหมาะสมและออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อไม่ให้มีน้ำหนักเกิน ส่วนในรายที่เข้าสู่วัยสาวก่อนวัยควรปรึกษาแพทย์ บางรายแพทย์อาจต้องใช้ยาฉีดเพื่อหยุดการเข้าสู่วัยรุ่นและหยุดสร้างฮอร์โมนเพศ และชะลอการปิดของ growth plate ที่กระดูก เพื่อไม่ให้หยุดสูงก่อนวัย ซึ่งวิธีการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

การรับมือ “เมื่อเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย”

ผู้ปกครองควรใส่ใจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กมีร่างกายและจิตใจที่เติบโตตามวัยที่เหมาะสม หากท่านสงสัยว่าบุตรหลานของท่านเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วกว่าปกติ ควรปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม เพื่อรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง


ด้วยความปรารถนาดีจาก.. คลินิกเด็ก ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว


  โปรแกรมตรวจฮอร์โมนภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย (GnRH stimulating Test)   โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก   การรับวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก   คลินิกเด็ก ศูนย์แม่และเด็ก

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด