การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันด้วยการกรอหินปูน (Rotablator)

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันด้วยการกรอหินปูน (Rotablator), ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, โรงพยาบาลหัวเฉียว, หัวเฉียว
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน ด้วยการกรอหินปูน (Rotablator)

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน เกิดจากความเสื่อมของเส้นเลือด เนื่องจากการสะสมของไขมันและหินปูนไปเกาะเส้นเลือดแดงจนอาจเกิดการอุดตันส่งผลให้หลอดเลือดตีบ ทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงหรือไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหนักๆ หายใจติดขัด เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ อาการเหล่านี้อาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้


สัญญาณเตือนอาการเสี่ยงโรคหลอเลือดหัวใจตีบหรือตัน

เจ็บแน่นหน้าอก ลักษณะอาการจะแน่นแบบจุกๆ เหมือนมีอะไรมากดทับบริเวณหน้าอก และบางรายอาจมีอาการร้าวไปยังแขน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนานผิดปกติ (เกิน 15 นาที) ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัย เพราะอาจเกิดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันได้


การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน สามารถทำได้โดยแพทย์จะทำการฉีดสีสวนหัวใจ เพื่อดูหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันที่จุดใดก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาต่อไป ซึ่งการรักษาขั้นถัดไป ได้แก่ การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือใส่ขดลวด การขยายหลอดเลือดโดยการใช้เลเซอร์ การผ่าตัดหลอดเลือด


และสำหรับการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันด้วยการใช้หัวกรอ (Rotablator) เป็นเทคโนโลยีการรักษาการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจที่ไขมันและหินปูนเกาะตัวหนาแน่นมากหรือมีรอยตีบยาวหรือในกรณีที่เส้นเลือดมีขนาดเล็ก และไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการบอลลูนใส่ขดลวดแบบปกติได้ ต้องใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นหัวกรอที่มีเพชรฝังอยู่ หัวกรอดังกล่าวจะหมุนด้วยความเร็วประมาณ 140,000 - 200,000 รอบต่อนาที

การรักษาด้วยการใช้หัวกรอ (Rotablator) เป็นการช่วยสลายสิ่งอุดตันในเส้นเลือดให้เป็นอนุภาคขนาดเล็กลง ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ซึ่งต้องทำการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการโดยเฉพาะเท่านั้น โดยแพทย์จะสอดสายสวนชนิดที่มีหัวกรอความถี่สูง (Rotablator) เข้าไปยังหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ เพื่อกรอหินปูนภายในหลอดเลือดหัวใจ หลังจากนั้นแพทย์นำหัวกรอความถี่สูงออก ซึ่งหินปูนจะสลายเป็นอนุภาคเล็กๆ ไหลเวียนไปในระบบหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเปิดกว้างมากขึ้นและการไหลของเลือดดีขึ้น


ปัจจุบัน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการเครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ที่สามารถตรวจภาวะหลอดเลือดตีบหรือตัน ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดทั้งชนิดปกติและชนิดเคลือบยาพิเศษ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันด้วยการใช้หัวกรอ (Rotablator) การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass) การกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker Implantation) เป็นต้น

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความปรารถนาดีจาก.. ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

  โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้มีความเสี่ยง..   แพ็กเกจดูแลหัวใจแบบครบวงจร   ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด