สาระเพื่อสุขภาพ

โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง สาระเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรคอุจจาระร่วง ป้องกันได้ด้วยตนเอง

โรคอุจจาระร่วง ภาวะที่พบได้บ่อยมากโดยทั่วไปจะเรียกว่า "ท้องเสีย" ซึ่งเป็นภาษาที่คนเราเรียกเมื่อมีอาการถ่ายเหลวผิดปกติ แต่ในทางการแพทย์จะใช้คำว่า "อุจจาระร่วง"

อุจจาระร่วง เป็นอาการถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่าปกติ หรือในบางครั้งถ่ายเป็นมูก ปนเลือด มักเกิดจากการติดเชื้อหรือภาวะอาหารเป็นพิษ หลังจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน ของเชื้อโรคเข้าไป โดยอาการจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน แต่ในบางรายอาการอาจเรื้อรัง เป็นเวลานาน ซึ่งอาจเกิดจากโรคอื่น ๆ ได้ เช่น โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง หรือโรคลำไส้แปรปรวน อุจจาระร่วงส่วนใหญ่จะหายได้เอง ถ้าให้การป้องกันและรักษาภาวะการขาดน้ำ และให้อาหารที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดูแลเบื้องตนสามารถทำได้ดังนี้

  1. หากผู้ป่วยเป็นเด็กที่ดื่มนมแม่ ให้ดื่มนมต่อได้ตามปกติพร้อมป้อนสารละลายน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ
  2. หากผู้ป่วยเป็นเด็กที่ดื่มนมผงชง ให้ผสมนมจางลงครึ่งหนึ่ง และให้ดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่สลับกันไป
  3. ไม่ควรรับประทานยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทําให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะเป็นอันตราย
  4. ล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าสะอาดและสบู่ทุกครั้งก่อนเตรียมหรือปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร
  5. ดื่มนํ้าที่สะอาด เช่น นํ้าต้มสุก
  6. เลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกด้วยความร้อน และปรุงสุกใหม่ๆ
  7. กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
  8. หากมีอาการมากขึ้น เช่น ถ่ายเหลวหลายครั้ง อาเจียนมาก ไข้สูง ชัก หรือซึมมาก ควรไปพบแพทย์
คนที่มีอาการอุจจาระร่วงหากถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและไม่มีอาการรุนแรง อาจรักษาตัวเองเบื้องต้นโดยการกินยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงหรือมีลักษณะของการขาดน้ำรุนแรง หรือถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด หรือมีอาการแปลกๆ เช่น ปวดท้องรุนแรง หอบเหนื่อย เป็นต้น ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
โดย นพ.พีรยุทธ พันธุวดีธร อายุรแพทย์

  อาการเจ็บแน่นหน้าอก   อาหารกับโรคหัวใจ   โรคหัวใจกับการออกกำลังกาย   รับมือโรคแพ้อากาศ คัดจมูก

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด