โปรโมชั่นตรวจชุดตรวจสุขภาพตาทั่วไป,ชุดตรวจจอประสาทตา, ชุดตรวจตาประเมินต้อหิน, สัปดาห์ต้อหิน, รพ.หัวเฉียว, โรงพยาบาลหัวเฉียว
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของท่าน กรุณานัดหมาย ล่วงหน้าที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00–16.00 น.
โทรศัพท์. 081-2341303 / 02-223-1351 ต่อ 3333

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


"ไขข้อสงสัย เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า โรคต้อหิน" โดย พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด