ห้องพิเศษ VVIP

อัตราค่าห้อง ค่าบริการพื้นฐาน ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ห้องพักฟื้นผู้ป่วย, ค่าห้องพักผู้ป่วย, ห้องพิเศษ, โรงพยาบาลหัวเฉียว อัตราค่าห้อง ค่าบริการพื้นฐาน ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ห้องพักฟื้นผู้ป่วย, ค่าห้องพักผู้ป่วย, ห้องพิเศษ, โรงพยาบาลหัวเฉียว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  อัตราค่าบริการพื้นฐาน   ห้องพิเศษ VVIP ชั้น 21   ห้องพิเศษ VIP ชั้น 20, 21   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 20, 21   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 19   ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 18   ห้องพิเศษคู่ ชั้น 18 : สูติ-นรีเวช | เด็ก   ห้องรวม 4 ปรับอากาศ ชั้น 14, 15

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด