โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน..ฟรี

เบาหวานป้องกันได้...คลินิกให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน รพ.หัวเฉียว ขอเชิญสนใจและผู้ป่วยเบาหวานทุกท่าน
เข้าร่วม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน ฟรี...


เนื้อหาที่จัดอบรม
   1. ความรู้ทั่วไป
   2. ภาวะแทรกซ้อน
   3. ยา
   4. อาหาร
   5. การออกกำลังกายและการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

  

  

  สอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์เบาหวาน รพ.หัวเฉียว ชั้น 4 โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403 , 3404


ผู้ป่วยเบาหวาน ควรได้รับการตรวจอะไรบ้างในรอบ 1 ปี ?
ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้น เมื่อมาพบแพทย์นอกจากจะได้รับการตรวจดูระดับน้ำตาลในเลือดยังสมควรได้รับการตรวจสิ่งต่างๆ
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการค้นหาโรคร่วม (เช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน)  และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆ ให้ครอบคลุมก่อนที่จะมีอาการออกมาให้เห็น สามารถให้การรักษาได้ทันเวลา

ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ร่วมกับอีก 3 สถาบันที่เกี่ยวข้องได้วางแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับ
โรคเบาหวาน โดยกำหนดให้มีการตรวจสิ่งต่างๆในรอบ 1 ปี ดังนี้

  ชั่งน้ำหนักตัว วัดความดันโลหิต และตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกครั้งที่พบแพทย์
    (ระดับน้ำตาลขณะอดอาหารและ / หรือหลังอาหาร)
  ประเมินและทบทวนการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยา (ถ้ามี)
  ตรวจค่าน้ำตาลสะสม (HbA1c) อย่างน้อยปีละครั้ง
  ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipids profile) ถ้าครั้งแรกปกติ ควรตรวจซ้ำปีละครั้ง
  ตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อยปีละครั้ง
  ตรวจตาปีละครั้ง
  ตรวจปัสสาวะ และไข่ขาวในปัสสาวะ ปีละ 1 ครั้ง

นอกจากการตรวจตามาตรฐานดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยบางรายอาจมีข้อบ่งชี้ในการตรวจสิ่งอื่นเพิ่มเติมอีก เช่น
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  การเอ็กซเรย์ปอด
  การทำงานของตับ
  การทำงานของไต
  การตรวจความสมบูรณ์ของหลอดเลือด (CAVI)


ขึ้นด้านบนโรงพยาบาลหัวเฉียว
ได้รับการรับรองจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อเดือนมีนาคม 2549. Read more

 

 บริการทางการแพทย์

  ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
  ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ
  ศูนย์ฉุกเฉิน
  ศูนย์รับผู้ป่วยทารกแรกเกิด
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  ศูนย์เบาหวาน
  ศูนย์รังสีวิทยา
  ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ 160 สไลด์
  ศูนย์วินิจฉัยโรคและส่องกล้องทางอายุรกรรม
  คลินิกสูตินรีเวชกรรม
  คลินิกเด็ก
  คลินิกโรคภูมิแพ้
  คลินิกวัคซีน
  คลินิกอายุรกรรม

  คลินิกศัลยกรรม
  คลินิกตา
  คลินิก หู คอ จมูก
  คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกทันตกรรม
  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  คลินิกผิวพรรณและความงาม
  คลินิกเด็กฟันสวย
  คลินิกรักษ์เท้า
  คลินิกรักษ์ตา
  คลินิกเต้านม
  คลินิกไซนัส
  คลินิกส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์

 

 ห้องพักผู้ป่วยในตรวจสอบราคาและห้องพักผู้ป่วยใน

ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดเตรียมไว้หลากหลาย

เพื่อให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความสะดวก..
Read more

 

 

ขึ้นด้านบน