คลินิกนมแม่
Breastfeeding Clinic

  สาระสุขภาพ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอายุครรภ์ 24 สัปดาห์   สาระสุขภาพ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ศูนย์แม่และเด็ก ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงได้เปิดให้บริการคลินิกนมแม่ โดยทีมกุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ และพยาบาลผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ในการดูแลและคำปรึกษาคุณแม่หลังคลอดและลูกน้อย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คลินิกนมแม่ ให้บริการ..
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเต้านมอย่างต่อเนื่อง
  • มีการประเมินเต้านมในระยะตั้งครรภ์อย่างน้อย 2 ครั้ง ในช่วงอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ โดยสูตินรีแพทย์ และอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด และปริกำเนิด เพื่อเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • สอนท่าอุ้มต่างๆ ในการเข้าเต้าให้กับคุณแม่
  • สอนการป้อนแก้วกับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธการเข้าเต้า
  • เทคนิคการบีบเก็บน้ำนมและวิธีการจัดเก็บน้ำนมให้ถูกวิธี
  • เคล็ดลับช่วยให้น้ำนมแม่มาเร็ว
  • แก้ไขปัญหาการให้นมแม่ เช่น เต้านมคัด หัวนมแตก ฯลฯ
คลินิกนมแม่ เปิดสายให้คำปรึกษาสำหรับคุณแม่ที่มีข้อซักถามในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกนมแม่ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
  • ในเวลาทำการ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3208
  • นอกเวลาทำการ เวลา 16.00 – 08.00 น. โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3600

  สาระสุขภาพ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอายุครรภ์ 24 สัปดาห์   สาระสุขภาพ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของอายุครรภ์ 34 สัปดาห์   แพ็คเกจวัคซีนปกป้องลูกน้อย   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์   แพ็คเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า   แพ็คเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก   วัคซีนป้องกันโรค IPD สำหรับเด็ก

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกนมแม่
Breastfeeding Clinic

ชั้น 2 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3208, 3270


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด