รายชื่อผู้มีจิตศรัทธา

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยโดยผ่านบัญชีธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย : ชื่อบัญชี โรงพยาบาลหัวเฉียว : เลขที่บัญชี 057-2-10202-9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์


เมื่อท่านบริจาคเงินแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการบริจาคเงิน ที่แผนกการเงิน รพ.หัวเฉียว โดยแฟ็กซ์หลักฐานดังกล่าว พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาที่ Fax : 0-2226-4283

รายชื่อผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลหัวเฉียว เดือนเมษายน 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในทุกส่วนงานโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง..


  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ จุลสาร Hua Chiew HealthCare

  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด