คลินิกวัคซีน
Vaccine Clini

คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลหัวเฉียว

การให้วัคซีนเป็นหนึ่งในวิธีการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงโดยวัคซีนจะทำหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคที่เป็นทั้งเชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรีย ปัจจุบันมีวัคซีนหลายชนิดเพื่อป้องกันโรคได้ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลหัวเฉียว มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ สำหรับผู้รักสุขภาพ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะในแต่ละประเทศมีความแตกต่างทั้งด้านภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงโรคประจำถิ่น


สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เดินทางไปมาระหว่างประเทศได้ ดังนั้นผู้เดินทางควรจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และการปฏิบัติตัวตลอดจนข้อพึงระวังหลังการเดินทาง ที่ควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

งานบริการที่คลินิกวัคซีน โรงพยาบาลหัวเฉียว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่ท่านควรจะได้รับตามช่วงอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงานและอาชีพ เช่น วัคซีนสำหรับกลุ่มเด็ก กลุ่มผู้ใหญ่ทั่วไป สตรีมีครรภ์หรือสตรีก่อนแต่งงาน นักท่องเที่ยว นักเดินทาง ผู้ที่เดินทางไปศึกษาต่างประเทศและกลุ่มเสี่ยง โดยท่านสามารถเลือกรับวัคซีนหลังจากปรึกษากับแพทย์และทีมงาน

บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันก่อนรับวัคซีน

ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าเคยได้รับวัคซีนหรือเคยเป็นโรคมาแล้วหรือไม่ ท่านสามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน เช่น การตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบบี โรคอีสุกอีใส เป็นต้น

บริการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง

ให้คำปรึกษาความจำเป็นของการได้รับวัคซีนก่อนออกเดินทาง โดยควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทาง อย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ กรณีเร่งด่วนควรมารับวัคซีนอย่างน้อย 10-14 วัน ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้ภูมิคุ้มกันขึ้นถึงระดับป้องกันโรคได้


บริการทดสอบการสัมผัสและการติดเชื้อวัณโรค (PPD Test)

บริการทดสอบทูเบอร์คูลิน พีพีดี ซึ่งเป็นการทดสอบทางผิวหนังเพื่อตรวจหาการติดเชื้อวัณโรค ท่านสามารถมาทำการทดสอบทูเบอร์คูลิน พีพีดี และมารับการอ่านผลได้หลังจากทำการทดสอบ 48 ชั่วโมง หรือตรวจเลือด serum การติดเชื้อวัณโรค หากผลการทดสอบเป็นบวกท่านจะได้รับการแนะนำ เพื่อตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรค

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค บริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ถูกสัตว์กัดแต่มีโอกาสสัมผัสโรค เช่น บุคลากรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า(เช่น สุนัข แมว กระรอก) และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

การฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้าแบบก่อนสัมผัสโรคเป็นการเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อถูกสัตว์กัดจะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องฉีดเซรุ่ม

  แพ็คเกจวัคซีนปกป้องลูกน้อย   แพ็คเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนปอดอักเสบ   แพ็คเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า   แพ็คเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก   วัคซีนป้องกันโรค IPD สำหรับเด็ก หากท่านมีอาการสงสัยเกี่ยวกับการรับวัคซีนเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกวัคซีน ชั้น 2 (ติดกับคลินิกเด็ก) โทร.0-2223-1351 ต่อ 3270, 3208

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
คลินิกวัคซีน
Vaccine Clinic

ชั้น 2 อาคาร 1 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 3208, 3270


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด