ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด Cardiovascular Center

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว
ให้บริการดูแลด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอย่างครบวงจรพร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.หัวเฉียว ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจสาขาต่างๆ เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์สาขา มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด ศัลยแพทย์หัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจ เช่น พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจ เภสัชกร นักโภชนบำบัด นักกายภาพบำบัด เป็นต้น


บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary Computed Tomography Angiogram)
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study EPS)
 • เพื่อหาความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ
 • การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ
  • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)
  • การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การฉีดสีดูหลอดเลือดส่วนปลาย

การใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ ผ่านทางหลอดเลือดแดง (TEVAR)

การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (pacemaker)

รักษาหลอดเลือดหัวใจอุดตันด้วยการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass)

การรักษาโรคหัวใจ

1. หัตถการผ่านสายสวน

 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (Implantable cardioverter Defibrillator)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)
 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ
  • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด
  • การปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน – ล่าง
  • การปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery
 • กลุ่มหลอดเลือดส่วนปลาย
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดส่วนปลาย
 • กลุ่มหลอดเลือดแดงใหญ่
  • การใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือดแดง (TEVAR)

2. ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก (การผ่าตัดหัวใจ)

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Heart Valve Regurgitation)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน (Atrial Septal Defect : ASD)
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง (Ventricular Septal Defect : VSD)
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด Ductus arteriosus
  • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • กลุ่มหลอดเลือด
  • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำมีมาตรฐาน
 • ห้องปฏิบัติการเครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ตรวจภาวะหลอดเลือดตีบตั ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยบอลลูนเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ใส่ขดลวดทั้งชนิดปกติและชนิดเคลือบยาพิเศษ
 • เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 160 Slices)
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงใหญ่ (CAVI)
 • เครื่องบันทึกคลื่นฟ้าหัวใจ (EKG)
 • เครื่องจี้หัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง (Electrophysiologic Study and Radiofrequency Ablation)

ห้องปฏิบัติการเครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab)

เครื่องบันทึกคลื่นฟ้าหัวใจ (EKG)

เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

มั่นใจในการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลรักษาด้วยมาตรฐาน ระดับ HA... หัวใจคุณให้โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแล โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สามารถรักษาด้วยวิธีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ตามมาตรฐานสากล

  แพ็คเกจดูแลหัวใจอย่างครบวงจร   โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้มีความเสี่ยง   สาระสุขภาพ : การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน ด้วยการกรอหินปูน (Rotablator)   สาระสุขภาพ : ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

  ค้นหาแพทย์ + นัดหมาย   แพ็คเกจ + โปรโมชั่น   ข่าวสาร - กิจกรรม   งานกิจกรรมเพื่อสังคม   บริการสำหรับผู้ป่วย   โครงการประกันสังคม รพ.หัวเฉียว   สาระเพื่อสุขภาพ
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Center

ชั้น 11 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว
โทรศัพท์. 0-2223-1351 ต่อ 1100, 1101


  ติดตาม Huachiew Hospital


  HuaChiew Channel


โรคภัยใกล้ตัว วิธีการรักษาและบำบัด'โรคออฟฟิศซินโดรม' TNN LIFE NEWS โดย พญ.รมณัฏฐ์ โรจนสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว
  ดูทั้งหมด